Trang chủ/Giới thiệu/Thương hiệu giày

Thương hiệu giày


Nguyên tắc về hình ảnh và nhận diện thương hiệu Phúc Gia

  • Tất cả các mẫu văn bản đều phải có logo PHÚC GIA và có chữ ký Email giới thiệu về công ty và ngành nghề kinh doanh.
  • Đeo thẻ và đồng phục theo quy định của Công ty.
  • Các giấy tờ báo cáo, báo giá… cần có logo.Với những đồng phục hoặc hình ảnh đã cũ, hỏng…thì không được sử dụng.
Copyright 2019 by PhucGia. All rights reserved.